Ogłoszenia

Ostrów Mazowiecka 10.03.2015 r

 P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy „ZADROGA” i wejścia na nowe rynki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

1. Zamawiający: P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: zakup ciężkiego holownika ratowniczego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.06.2015 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA telefon :+(48) 606 217 318. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
5. Oferta powinna również zawierać oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami umożliwiającymi realizację przedmiotowego zamówienia oraz wzór stosowanej umowy.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT ) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy „ZADROGA” i wejścia na nowe rynki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” 7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2015 r. do godziny 14:00, pisemnie na adres poczty elektronicznej grzegorz@pphuzadroga.pl i/lub na adres P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA, ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA. 8. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
9. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 18.03.2015 r. o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA, ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA .
10. Z postępowania oceniającego zostanie sporządzony protokół i odesłany do uczestników postępowania.
11. Wyniki protokołu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu ciężkiego holownika ratowniczego, który będzie zawierać następujące parametry i rozwiązania – zamawiający dopuszcza inne parametry i rozwiązania równoważne.
1. Pojazd ma pozwolić na wykonywanie usługi: holowania, wyciągania i przewozu każdego rodzaju pojazdu, wliczając w to ciągniki siodłowe, autobusy, kontenery i sprzęt budowlany
2. Moc silnika – od 450 KM,
3. Liczba osi – 4,
4. Napęd: 8×4,
5. Techniczna dopuszczalna masa zesp. pojazdów 100t
6. Szerokość pojazdu do 2800 mm
7. Rozstaw osi – min. 5600 mm
8. Silnik spełniający normy EURO 6
9. Skrzynia biegów – manualna
10. Nośność przedniego zawieszenia – min. 17.000kg
11. Nośność tylnego zawieszenia – min. 25.000 kg
12. Zbiornika paliwa – min. 200 litrów
13. Zbiornik AdBlue – min. 50 litrów
14. Podnośnik – minimum 20 tonowy
15. Zaczep do holowania z przodu pojazdu
16. Sprzęgło – dwutarczowe 400 mm, 16″
17. Ogranicznik prędkości – do 90 km/h
18. Wysokość pojazdu – max. 4 metry
19. Kabina sypialna
20. Wysięgnik do holowania samochodów ciężarowych i autobusów o wysuwie min. 5150 mm i udźwigu min. 10 ton na pełnym wysuwie.
21. Zakończenie wysięgnika musi umożliwiać podczepienie pojazdu holowanego za opony, oś przednią oraz oś tylną.
22. Dodatkowy wysięgnik wysuwany poziomo i podnoszony do góry pod kątem ok. 40 stopni. Wysuw min. 6700 mm i udźwig min 15 ton. (ma umożliwić podniesienie całego uszkodzonego pojazdu i jego załadunek np. na naczepę).
23. Wyciągarki linowe – minimum 2 szt. o łącznej sile uciągu min. 50 ton. 24. Rozstaw stóp zaporowych po maksymalnym wysunięciu – min. 3600 mm.
25. Zabudowa sterowana hydraulicznie (manualnie oraz bezprzewodowo).
26. Oświetlenie ostrzegawcze oraz robocze – w technologii LED
27. Dodatkowe wyposażenie: parkingowe ogrzewanie kabiny, hak holowniczy Rockinger 400 G‑ 150, kompletny zestaw narzędzi, przewód do pompowania kół, ciśnieniomierz, komplet narzędzi , agregat prądotwórczy i dodatkowe oświetlenie mobilne
28. Gwarancja na min. 12 miesięcy.
29. Kryterium oceny ofert – 100% cena przy założeniu spełnienia ww. warunków.

Ostrów Mazowiecka 10.03.2015 r.

P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA

Zapytanie ofertowe bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z realizacją projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy „ZADROGA” i wejścia na nowe rynki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

1. Zamawiający: P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: zakup naczepy holowniczej (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do niniejszego zapytania ofertowego – zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne).
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30.06.2015 r.
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA telefon :+(48) 606 217 318. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
5. Oferta powinna również zawierać oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu zasobami umożliwiającymi realizację przedmiotowego zamówienia oraz wzór stosowanej umowy.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT ) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres dostawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyników badań w celu podniesienia konkurencyjności firmy „ZADROGA” i wejścia na nowe rynki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” 7. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2015 r. do godziny 14:00, pisemnie na adres poczty elektronicznej grzegorz@pphuzadroga.pl i/lub na adres P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA, ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA.
8. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 18.03.2015 r. o godzinie 16:00 w siedzibie zamawiającego P.P.H.U. „ZADROGA” W.ZADROGA, G.ZADROGA SPÓŁKA JAWNA, ul. WESOŁA 8, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA .
9. Z postępowania oceniającego zostanie sporządzony protokół i odesłany do uczestników postępowania.
10. Wyniki protokołu zostaną zamieszczone również na stronie internetowej zamawiającego. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zakupu naczepy holowniczej, która będzie zawierać następujące parametry i rozwiązania – zamawiający dopuszcza inne parametry i rozwiązania równoważne.
1. Pojazd ma pozwolić na wykonywanie usługi: przewozu samochodów ciężarowych i maszyn.
2. Liczba osi – min. 3,
3. Wszystkie osie skrętne,
4. Masa własna – min. 8 ton
5. Dopuszczalna ładowność – min. 15 ton
6. Zawieszenie – pneumatyczne
7. Rama – stała, pojedynczo lub podwójnie rozsuwana
8. Niskie pokłady ładunkowe umożliwiające transport wysokich pojazdów 9. Hydraulicznie regulowany pomost ładunkowy
10. Ryglowane połączenie pomiędzy pokładem ładunkowym a zespołem osi
11. Wciągarki – min.1 szt. od 10 ton
12. Homologacja EU
13. Gwarancja na min. 12 miesięcy.
14. Kryterium oceny ofert – 100% cena przy założeniu spełnienia ww. warunków.